Lapsevanemale

Kodukord

Lasteaed on lapse teine kodu. Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel on eelduseks, et laps tunneb ennast lasteaias turvaliselt, on rõõmus, mis omakorda soodustab lapse arengut.
Igal rühmal on oma päevakava, mis on koostatud laste ealisi- ja arenguvajadusi arvestades. Rühma päevakavaga saate tutvuda rühma infostendil.
Lasteaia kodukorraga on võimalik tutvuda järgmistel linkidel:

Lasteaeda vastuvõtt

Lasteaedadesse ja 1. klassidesse vastuvõtu avaldusi on võimalik täita Saaremaa valla hariduse registris aadressil:

Täiendav info: tel 452 5064 Helen Vainula,
E-post: helen.vainula@saaremaavald.ee
Aadress: Tallinna 10, Kuressaare, 93819

Dokumendid

Infosüsteem ELIIS

Kasutades ELIISI on lapsevanemal mugav kaasa rääkida rühma tegemistes, olla kursis oma lapse ning lasteaia tegemistega, vaadata pilte toimunud sündmustest ja olla otsekontaktis õpetajatega.