Personal

Personal

Heleri Ausmajandusjuhataja
Kristel Kaasikkokk
Merle Kuusmaalasteaiaõpetaja
Aire Kurskokk
Kersti Kaubikoristaja-pesupesija
Tiiu Lepslasteaiaõpetaja abi
Age Muullasteaiaõpetaja abi
Katrin Maandilasteaiaõpetaja
Juta Koppeldirektor
Sirje Naulasteaiaõpetaja abi
Maris Puusepplasteaiaõpetaja assistent
Ireene Püüalasteaiaõpetaja assistent
Malle Rahulasteaiaõpetaja assistent
Maila Rohilasteaiaõpetaja
Ülle Toollasteaiaõpetaja
Sirje Tornmuusikaõpetaja
Pilvi Traumannkokk
Mari-Liis Kuusklasteaiaõpetaja assistent
Ülle Võlmalasteaiaõpetaja assistent