Personal

Personal

Heleri Ausmajandusjuhataja
Kristel Kaasikkokk
Merle Kuusmaalasteaiaõpetaja
Aire Kurskokk
Kersti Kaubikoristaja-pesupesija
Tiiu Lepslasteaiaõpetaja abi
Age Muullasteaiaõpetaja abi
Katrin Maandilasteaiaõpetaja
Juta Koppeldirektor
Maris Puusepplasteaiaõpetaja assistent
Ireene Püüalasteaiaõpetaja assistent
Malle Rahulasteaiaõpetaja assistent
Maila Rohilasteaiaõpetaja
Ülle Toollasteaiaõpetaja
Sirje Tornmuusikaõpetaja
Pilvi Traumannkokk
Mari-Liis Kuusklasteaiaõpetaja assistent
Ülle Võlmalasteaiaõpetaja assistent