Personal

Personal

Juta Koppelõppe- ja HEV koordinaator
Heleri Ausmajandusjuhataja
Katrin Maandilasteaiaõpetaja
Maila Rohilasteaiaõpetaja
Merle Kuusmaa lasteaiaõpetaja
Ülle Toollasteaiaõpetaja
Age Muul lasteaiaõpetaja assistent
Ingrid Ojasoolasteaiaõpetaja assistent
Ireene Püüa lasteaiaõpetaja assistent
Kersti Kaubi lasteaiaõpetaja assistent
Malle Rahulasteaiaõpetaja assistent
Maris Puusepplasteaiaõpetaja assistent
Mari-Liis Kuusk lasteaiaõpetaja assistent
Tiiu Leps lasteaiaõpetaja assistent
Ülle Võlmalasteaiaõpetaja assistent
Jane Süldliikumisõpetaja
Sirje Tornmuusikaõpetaja
Aire Kurskokk
Helis Vikatkokk
Kristel Kaasikkokk
Erle Stammmajahoidja