Personal

Personal

Heleri Ausmajandusjuhataja
Kristel Kaasikkokk
Merle Kuusmaalasteaiaõpetaja
Aire Kurskokk
Karin Lemberkoristaja-pesupesija
Tiiu Lepslasteaiaõpetaja abi
Karin Lõhmuslasteaiaõpetaja
Katrin Maandilasteaiaõpetaja
Liis Madissondirektor
Sirje Naulasteaiaõpetaja abi
Maris Puusepplasteaiaõpetaja abi
Ireene Püüalasteaiaõpetaja
Malle Rahulasteaiaõpetaja
Maila Rohilasteaiaõpetaja
Ülle Toollasteaiaõpetaja
Sirje Tornmuusikaõpetaja
Pilvi Traumannkokk
Janika Valdmannlasteaiaõpetaja
Ülle Võlmalasteaiaõpetaja abi